Atelier La Luna

Privacyverklaring

Atelier La Luna kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Atelier La Luna, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of inschrijfformulier of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief op de website aan Atelier La Luna hebt verstrekt.

Gebruik van de diensten van Atelier La Luna
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en je op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar Atelier La Luna verzendt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms wordt naar je naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de betreffende activiteit die ik aanbied relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden
Atelier La Luna verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij je van tevoren toestemming hiervoor hebt gegeven.

Delen van gegevens met derden
Atelier La Luna verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Atelier La Luna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Atelier La Luna biedt alle bezoekers aan de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die is verstrekt.

Beveiliging
Atelier La Luna zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief en mailing
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief van Atelier La Luna.