Atelier La Luna

Als je een stem in jezelf hoort die zegt: 'Je kunt niet schilderen'; ga dan juist schilderen. Die stem zal dan vanzelf verdwijnen. Vincent van Gogh

Energie & Fantasie voor kinderen

 

Energie
Alles is in feite energie. Ook wat uit vaste materie bestaat, is gevormd uit piepkleine, bewegende deeltjes. Zo ook ieder mens en kind. Het lichaam bestaat hierbij uit een zichtbaar, fysiek deel met daaromheen een onzichtbaar, niet fysiek energieveld, ook wel aura genoemd. Het energiesysteem van een mens heeft ook centra waar energie in en uit stroomt, waarvan de hoofdcentra 7 chakra’s zijn. Als je je hiervan bewust bent en de aura en chakra’s zelf leert herkennen en voelen, kan dat heel behulpzaam zijn bij het reinigen en reguleren van je eigen energiesysteem en dus je gevoel van welbehagen.

Fantasie
De fantasie of verbeeldingskracht van de mens is het vermogen om je in situaties in te leven waarvan het bestaan onbewezen is.
Van fantasie is bekend dat het denken er flexibel door wordt. Wie zijn fantasie gebruikt, maakt simpelweg hersenverbindingen die creativiteit mogelijk maken. Het leven kan er leuker of mooier door worden.  Fantasie geeft ruimte om het leven te interpreteren en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kijken en denken; het is de basis voor inspiratie en nieuwe ideeën en speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het leervermogen. Fantasie maakt het mogelijk verder te denken dan wat je geleerd is of waar je van overtuigd bent. 

Hooggevoeligheid
Tegenwoordig is er veel bekend over hooggevoeligheid en er zijn veel hooggevoelige of hoogintuïtieve kinderen. Deze kinderen leven intuïtief, kunnen anderen heel goed aanvoelen, voelen de emoties van anderen of  weten soms wat de ander denkt. Vaak denken deze kinderen in beelden en uiten zich soms gemakkelijker via andere kanalen dan praten (bijvoorbeeld via muziek of tekenen). Soms ook nemen deze kinderen onverklaarbare dingen waar zoals kleuren om mensen heen, contact met overledenen, ze voelen of zien ‘geesten’. Een verklaring hiervoor is dat zij simpelweg energie waarnemen die voor anderen onzichtbaar blijft. Vaak worden dit soort ervaringen aangeduid met fantasie of verbeelding. Het etiket ‘niet waar’ dreigt dan op de ervaringen te worden geplakt, echter in feite is fantasie (in de betekenis van verbeeldingskracht) iets prachtigs, zoals ik hiervoor al heb beschreven.  Ik heb deze cursus dan ook bewust Energie & Fantasie genoemd. Ik nodig de kinderen uit hun persoonlijke ervaringen en waarheden te delen.

Hooggevoeligheid is een prachtige kwaliteit, die ook als lastig ervaren kan worden. De grens tussen ‘ik’ en de ander is soms vaag; door de vele indrukken die op fyiek, emotioneel en mentaal niveau binnenkomen raakt het kind overprikkeld en vermoeid. Ook wordt het kind soms niet of onvoldoende begrepen door andere kinderen en de volwassenen om zich heen. Gelukkig is er in toenemende mate informatie over dit onderwerp.

Doel cursus
De cursus Energie & Fantasie voor kinderen heb ik ontwikkeld om kinderen op een speelse en creatieve manier te laten kennismaken met en te zorgen voor hun  eigen energie. Thema’s als gronden, je energieveld voelen,  schoonmaken en beschermen, veiligheid en grenzen, de kracht van stenen en waar geloof je in, vormen onderdeel van de cursus. Uitgangspunt is het kind zelf te laten onderzoeken en ervaren vanuit een sfeer van veiligheid en ‘ik  ben helemaal goed zoals ik ben’.

De cursus bestaat uit 9 middagen van 2 uur. Elke middag bestaat uit energetische oefeningen, visualisaties of geleide meditatie en een creatief thema. Meestal is dit beeldend, 1 keer werken we met de stem. Hieronder vind je een beknopte beschrijving per workshop.

Dag 1 Energie
Mijn lichaam en en mijn energieveld: Het regenboogkind
Mandala met kleurpotlood.
Dag 2 Aarde
Mijn lichaam, vorm, veiligheid & bescherming: Met mijn wortels in de aarde
Schilderij met vingerverf en zand.
Dag 3 Water
Beweging, spelen en gevoelens: Vissen in de golven
Schilderij met bijenwaskrijt, kleurpotlood, glitterlijm en ecoline.
Dag 4 Vuur
Ik, zelfbewustzijn, vertrouwen & wilskracht: De vulkaan
Kleien of schilderen op muziek.
Dag 5 Lucht en Liefde
Mijn hart, vriendelijkheid en liefde, vriendschap: Het hart
Aboriginal kunst over de mensen (en dieren) van wie je houdt. Of;
Collage over liefde in de vorm van een hart.
Dag 6 Klank
Mijn stem, expressie van gevoelens en gedachten, communiceren, creativiteit: Stembevrijding
Klanken maken van babygeluiden tot wilde dieren.
Tekening: de waterval met bijeenwaskrijt en ecoline naar aanleiding van visualisatie.
Dag 7  Kosmos en Intuïtie
Je intuïtie gebruiken, wat zie je als je je ogen dicht doet? Wat hoor je als je heel stil bent: Intuïtief schilderen
Druppen en/of  nat-in-nat schilderen met waterverf naar aanleiding van geleide meditatie. Dit is een intuïtieve schildertechniekop nat papier.
of : Toveren met oliepastel: Vindt jouw eigen ster in het heelal.
Dag 8 Kosmos en Ziel
Verbinding met het geheel (god, de natuur, je vrienden, je ouders, je beschermengel). Waar geloof jij in?
Teken jouw diamant (naar aanleiding van een visualisatie) met kleurpotlood en fineliners. Of:
Ik ben een zon met softpastel en creall-pearl (glansverf), plakglitters.

Dag 9 Balans
Integratie & evenwicht: intuïtieve mandala
Mandala met kleurpotlood n.a.v. van de voorgaande thema’s.

Ik behoud me het recht voor de creatieve thema’s gedurende de cursus te veranderen.