Atelier La Luna

Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. De kleine prins, Antoine de Saint-Exupery

Algemene voorwaarden

 

Bij het verzenden van het inschrijfformulier, bij inschrijving via e-mail of bij telefonische aanmelding ben je ingeschreven voor een cursus, workshop of individuele sessie. Je verbindt je hiermee aan betaling.

Inschrijving voor cursussen/workshops vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Deelnemers aan lopende cursussen hebben voorrang bij inschrijving voor de cursussen.

Betaling op rekening NL39 INGB 0007956713 t.n.v. J.M.E. Peeters, De Meern) voor aanvang van de sessie of cursus. Contant betalen tijdens de sessie of (eerste) cursusworkshop mag ook. Voor dagworkshops geldt dat het bedrag bij inschrijving dient te worden overgemaakt.

Voor individuele sessies en cursussen bij Atelier La Luna zelf geldt na inschrijving de volgende annuleringsregeling. Tot 3 weken voor aanvang van de activiteit kan kosteloos worden geannuleerd.  1 tot 3 weken voor aanvang van de activiteit is 25 % van het bedrag verschuldigd en 1 week voor aanvang van de activiteit is 50% van het te betalen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week van een cursus en binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, is het hele bedrag verschuldigd.

Voor losse workshops en cursussen op locatie geldt dat tot  3 weken voor aanvang van de activiteit  kosteloos kan worden geannuleerd. Bij annulering 1 tot 3 weken voor de datum van de workshop is 50% van het te betalen bedrag verschuldigd en bij annulering 1 week voor de workshopdatum is het hele bedrag verschuldigd.
Voor cursussen en workshops op locatie, niet bij Atelier La Luna zelf, gelden soms andere annuleringsregels in verband met die van de locatie. Die worden hier dan afzonderlijk vermeldt.

Voor de reis naar Spanje geldt dat na inschrijving annulering niet meer mogelijk is. Aangeraden wordt een annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor (lopende) cursussen geldt dat bij tijdige afmelding bij verhindering (uiterlijk 24 uur van tevoren) of bij ziekte gedurende een cursus 1 gemiste cursusworkshop op een ander moment mag worden ingehaald gedurende het lopende seizoen (voorjaar/najaar) indien er plaats is binnen de lopende groepen. Ook kan een gemiste workshop worden gecompenseerd met een korting op een individuele sessie. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd.

Losse deelname aan workshops binnen een creatieve cursus of later instromen is mogelijk indien er plaats is.

Elke volgende deelnemer aan een cursus creativiteit & bewustwording uit één gezin aan krijgt 10% korting.

Tenzij anders vermeld zijn de kosten inclusief materialen.

Jacky Peeters kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel opgelopen tijdens een workshop, cursus of individuele sessie.

Jacky Peeters zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Zie hiervoor ook mijn Privacyverklaring

Inschrijving betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.